Annons

När man inte kan lita på tåget

Infrastrukturen är ytterligare ett skäl till varför Sverige behöver få en borgerlig regering 2022.
Ledare • Publicerad 14 december 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Gamla uttryck om tågets pålitlighet håller på att tappa sin verklighetsförankring.
Gamla uttryck om tågets pålitlighet håller på att tappa sin verklighetsförankring.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det som under söndagen drabbade resenärer mellan Stockholm och Uppsala borde egentligen inte få hända. Samtliga SJ:s tåg mellan huvudstaden och Sveriges fjärde största stad, därtill en av landets främsta universitetsstäder, ställdes in. Förklaringen uppgavs vara – personalbrist.

Att en av Sveriges viktigaste och mest trafikerade tåglinjer är så pass sårbar är under all kritik, och inget som bör mötas med en axelryckning. Inställda tåg är något annat än ett inställt flyg. Det rör sig om en helt grundläggande del av samhällets infrastruktur, som i det aktuella fallet dessutom ägs av staten och delvis finansieras av offentliga medel.

Annons

Och när det sker på denna nivå är det alarmerande. I andra länder hade det hela uppfattats som en skandal som föranlett kommentarer från ministrar; man kan i sammanhanget påminna sig om att till exempel Storbritannien har en järnvägsminister.

Tankarna går osökt till den uppståndelse som under Alliansens tid i regering uppstod den minnesvärda vintern 2010 då Försvarsmakten kallades för att röja snö från rälsen i Hallsberg. Hundratals värnpliktiga skickades ut för att skotta, och dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors (M) fick uttala sig i media. Den dåvarande oppositionen gick ut på offensiven och anklagade regeringen för att ha negligerat järnvägen. Under de följande åren ställde oppositionen återkommande dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd till svars för vad man kallade ”tågkaoset”.

”I andra länder hade det hela uppfattats som en skandal.”

Att flera regeringar – även innan dess – inte ägnat underhållet av järnvägen den uppmärksamhet som egentligen har behövts låter sig förvisso sägas. Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i sin tur under det rödgröna regeringsinnehavet uppenbarligen gjort föga för att ställa saken till rätta.

Som denna ledarsida tidigare påpekat, apropå de undermåliga satsningarna på Stångadalsbanan, lägger regeringen istället så mycket krut på det dyra projektet med höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö att andra helt nödvändiga järnvägssatsningar i hela landet trängs ut.

Infrastrukturens kvalitet säger något om hur ett land fungerar. När utländska investerare studerar andra länder hör infrastrukturen till en av de fundamentala parametrarna att ta hänsyn till. Att ett land som Sverige drabbas av så pass allvarliga störningar är faktiskt häpnadsväckande. Haltande infrastruktur är något som oftare brukar förknippas med u-länder eller bananrepubliker.

På punkt efter punkt har de successiva vänsterregeringarna de senaste sju åren visat sig odugliga att hantera flera av vår tids brännande frågor: Integrationen. Gängvåldet. Energiförsörjningen. Arbetslösheten. Vårdköerna. Även infrastrukturen framstår som ytterligare ett skäl till att byta ut nuvarande regering mot en borgerlig sådan i nästa års riksdagsval. Skattebetalarna måste faktiskt kunna lita på tåget.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons