”Men vet ni vad? Jag är bara en människa. Jag felar och så gjorde jag alltså vid senaste valet”, skriver Jörg Carlsson.
Foto:

Grattis!

Bröllop- och vigselannonser

Döds- och minnesannonser