Brandmannen Tomas Wallin var inte i tjänst när han fick ett sms om ett hjärtstopp. Utan att tveka sprang han till skolan och räddade livet på Hugo Westervind tillsammans med ambulanspersonalen. ”Med det yrke och den kunskap jag har är det bara en självklarhet att jag gör det jag gör”.
Foto:
”En jättefördel”

Grattis!

Bröllop- och vigselannonser

Döds- och minnesannonser