Bonus Weekend

Björn Thurfors från södra Öland har Parkinsons sjukdom . Som en av de två första i världen har han fått möjlighet att testa en ny svenskutvecklad pumpbehandling som gett en sådan positiv effekt att han kunnat börja arbeta som kriminaltekniker igen. Hunden Dylan är också glad att husse mår bättre idag.
Foto:

Krönika
Peter Lejon skriver om det obligatoriska rebellprotokollet på tv-galor.

Mer från Bonus Weekend