Annons

Barometerns ledare gör antaganden

Att presentera en budget som går ihop är inte ett lagbrott, skriver Alexander Franzén, politisk sekreterare för Miljöpartiet i Kalmar, i en replik på fredagens ledare.
Brev till ledarsidan • Publicerad 5 december 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
"Vi i Miljöpartiet ser ett behov av att förändra trafikflödet på Kvarnholmen”, svarar MP Kalmars politiske sekreterare på ledarsidans kritik.
"Vi i Miljöpartiet ser ett behov av att förändra trafikflödet på Kvarnholmen”, svarar MP Kalmars politiske sekreterare på ledarsidans kritik.Foto: Mats Holmertz

På Barometern-OT:s ledarsida (2/12) påstås att MP Kalmars budgetförslag skulle strida mot lagen. Så är det förstås inte. Påståendet görs utifrån att Miljöpartiet vill höja p-avgifterna något och återinföra avgiften på lördagar. Ledaren gör antagandet att vi föreslår detta för att skapa en intäkt i budgeten, alltså för att dra in mer pengar. Det är inte syftet med vårt förslag.

Vi i Miljöpartiet ser ett behov av att förändra trafikflödet på Kvarnholmen och skapa mer utrymme för människor att röra sig. Kvarnholmen, med sina gamla trånga gator och stadsmur, har svåra trafikförutsättningar och därför är det särskilt viktigt att politiken styr mot mer yteffektiva transportsätt än personbilar (särskilt för de resor som sker inom Kalmar tätort där bilen ofta inte behövs).

”På Barometern-OT:s ledarsida påstås att MP Kalmars budgetförslag skulle strida mot lagen.”
Annons

Genom att styra de resor som inte behöver göras med bil till andra transportsätt ger vi också mer plats för de som faktiskt behöver bilen. Därtill finns klimat- och miljöaspekter, liksom förbättrade möjligheter för centrumhandeln (forskning visar att en ökad andel gång- och cykeltrafikanter ger högre intäkter i stadskärnor).

Som ledarsidan själva skriver så är detta i linje med reglementet för p-avgifter, när kommunen använder avgiften med syfte att "ordna trafiken". Vårt förslag är delvis en återgång till liknande avgiftsnivåer som vi hade innan pandemin. När vi föreslår denna förändring (för att styra trafiken i en mer grön riktning) följer en beräknad förändrad intäkt, och det är vi förstås skyldiga att redovisa i budgeten. Att presentera en budget som går ihop är inte ett lagbrott, oavsett vad ledaren vill få det att verka som.

Alexander Franzén

Politisk sekreterare

Miljöpartiet Kalmar

Svar. I Miljöpartiets budgetförslag framgår på sidan 19 att kommunen ska dra in 10,4 miljoner kronor på ökade P-avgifter på Kvarnholmen. Detta är huvuddelen av finansieringen till reformerna som sammanlagt uppgår till 16,9 miljoner kronor.

Ledarredaktionen

Annons
Annons
Annons
Annons