Annons

MP-budget i Kalmar i strid med lag

Partierna har för dålig koll på lagar som reglerar kommunal verksamhet. SD är sämst. Men också MP bör läsa på.
Ledare • Publicerad 2 december 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Parkeringsavgifter får inte användas för annat än att ordna trafiken.
Parkeringsavgifter får inte användas för annat än att ordna trafiken.Foto: Filip Nilsson

Sverigedemokraternas tal om misstroendeförklaring i Kalmar mot kulturnämndens Maia Dahlberg i samband med den omtalade dragqueen-sagostunden på stadsbiblioteket var ett sällsamt misslyckat politiskt initiativ av den enkla anledningen att det i kommuner inte finns någon möjlighet att väcka misstroende mot en nämndordförande.

Sverigedemokraterna är nu inte ensamt om att ta lätt på kommunalrätten.

Annons

I sitt skuggbudgetförslag vill Miljöpartiet i Kalmar satsa på bland annat klimat- och miljöfrågor samt ett natthärbärge i Kalmar.

Finansieringen brister dock.

För att kunna genomföra satsningarna vill Miljöpartiet höja parkeringsavgifterna på Kvarnholmen med 15 procent. Partiet vill även återinföra p-avgift på lördagar.

Men parkeringsavgiften är precis som det låter en avgift. Som finns av en anledning. Lag 1957:259 om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats stadgar att kommun får ta ut avgift för att ”ordna trafiken”. Den får således inte syfta till att finansiera kommunal verksamhet. Vilket också Sveriges kommuner och regioner konstaterar i sin parkeringshandbok.

”Syftet med lagen är just att den ska stoppa det som MP i Kalmar vill genomföra. Att smygvägen beskatta kommunmedlemmarna genom att höja parkeringsavgifterna.”

Syftet med lagen är just att den ska stoppa det som MP i Kalmar vill genomföra. Att smygvägen beskatta kommunmedlemmarna genom att höja parkeringsavgifterna.

Kommunal verksamhet finansieras via den beskattningsrätt som kommunerna har. Avgifter ska utformas enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Det vill säga att brukaren ska betala vad tjänster kostar. Inte mer. Undantag finns för energibolagens och kollektivtrafikens verksamhet som är av mer affärsmässig karaktär.

MP vill slå två flugor i en smäll. Man vill öka intäkterna utan att höja kommunalskatten och samtidigt minska bilens närvaro på Kvarnholmen. Legitimt i sig.

Ett problem med denna finansiering är ju att om avgiftsinstrumentet fungerar och färre väljer att parkera på Kvarnholmen så sjunker intäkterna. Då försvinner finansieringen av klimatåtgärderna och det härbärge som det synes finnas all anledning att öppna. Skattekollektivet får en ny kostnad. En sådan finansiering hör inte till den goda ekonomiska hushållning som ska känneteckna den kommunala ekonomin.

Man vinner sällan debatter i Sverige genom att hänvisa till lagar. Men reglerna finns av en anledning. SD har helt missat att riksdagen i själva verket har mindre makt över ministrar än vad fullmäktige har över nämndordföranden. Eftersom fullmäktige väljer nämndordföranden. Ministrar utses av statsministern, inte av riksdagen.

MP ignorerade den avgiftslag som skyddar skattebetalarna mot den kreativa bokföring som kan destabilisera den kommunala ekonomin. Vill MP ändra lagen så är det en fråga för riksdagen. I Kalmar ska den dock följas.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons