Annons
Insändare

Hur kan detta stora ingrepp gagna Öland?

Replik på Berne Klysings inlägg om planerna för väg 136 på Öland
Insändare • Publicerad 6 maj 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Att jämföra med när man byggde järnväg på Öland och band samman norr med söder anser jag inte är relevant i sammanhanget”, skriver Björn Sandström apropå det som har lyfts fram i debatten kring ombyggnaden av väg 136 på Öland.
”Att jämföra med när man byggde järnväg på Öland och band samman norr med söder anser jag inte är relevant i sammanhanget”, skriver Björn Sandström apropå det som har lyfts fram i debatten kring ombyggnaden av väg 136 på Öland.Foto: Johanna Eriksson

I diskussionen som rör ombyggnad av vägsträckan mellan Algutsrum–Sönnerborg och vidare mot Glömminge använder Berne Klysing (Liberalerna Öland) begreppet vi, frågan som genast uppstår är hur många som omfattas av vi? Jag lämnar politiken åt sidan, i alla fall till nästa val och kommer i det följande att kommentera och framföra mina personliga åsikter rörande projektet.

Det jag vill ha och förhoppningsvis även övriga boende i Algutsrum socken och andra berörda är en trafiksäker miljö för alla och envar. Jag kan inte se och förstå hur detta stora ingrepp i naturen – jo, det är ett stort ingrepp – på något vis kan gagna och ge nytta till och för Öland. Att jämföra med när man byggde järnväg på Öland och band samman norr med söder anser jag inte är relevant i sammanhanget.

”Tänk om och kom med ett nytt konstruktivt förslag som höjer trafiksäkerheten i samverkan och kombination med de boendes och yrkesverksammas krav och önskemål.”
Björn Sandström
Annons

Att överhuvudtaget komma på tanken att planera in en vägtunnel som genom sin placering kommer att sänka grundvattennivån betydligt i ett omfattande området är en skrämmande tanke. Vatten är nog bland det heligaste vi har på Öland och gemensamt ska och bör vi måna om dess tillgång.

Utöver detta så tillkommer den planerade vägsträckningen öster om bebyggelsen i Algutsrum. Innebär att cirka 20 hektar brukbar och givande jordbruksmark tas i anspråk och förstörs. Den övergripande politiska viljan i Sverige är att vi ska öka vår självförsörjning av livsmedel men konsekvensen av denna dragning av vägen blir tvärtemot den politiska övergripande viljan om en ökning.

Utöver hotet mot grundvattnet och den förstörda jordbruksmarken om planeringen blir av så finns det flertal lokala näringsidkare – utöver brukaren av jordbruksmarken – vars verksamhet försvåras betydligt, vilket är att beklaga. Jag tror att vi alla vill ha en levande landsbygd och att det är därför vi valt att bo här och flytta till Öland.

Jag har fått vetskap om en grupp i Algutsrum som har engagerat sig i sakfrågan och som även har lämnat ett mycket konkret och konstruktivt motförslag till berörda beslutsfattare men tyvärr inget gehör där, än så länge bör jag kanske tillägga.Till dessa beslutsfattare vill jag säga – tänk om och kom med ett nytt konstruktivt förslag som höjer trafiksäkerheten i samverkan och kombination med de boendes och yrkesverksammas krav och önskemål.

Björn Sandström

LÄS MER: Barometern-OT:s rapportering i frågan:

Annons
Annons
Annons
Annons