Annons

”Sjukvården i regionen ska fortsätta att utformas efter lokala förhållanden”

Det här är en replik på Sverigedemokraternas debattartikel ”Det S-ledda styret vägrar styvnackat att göra de omprioriteringar som krävs”, som publicerades den 10 augusti på webben.
Debatt • Publicerad 12 augusti 2021 • Uppdaterad 16 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I onsdagens Barometern-OT ondgör sig Sverigedemokraterna över centralisering och sjukhusen i norra- och mellanlänets framtid. Samtidigt vill SD öka centraliseringen och risken för nedläggningar genom att förstatliga sjukvården. Hur ser egentligen SD lösning för framtidens sjukvård ut?

Föga förvånande är det ”quick fix” lösningar som förordas av SD. De vill att staten helt övertar regionernas ansvar för sjukvården. Genom att förflytta vården bort från invånare som bor nära våra sjukhus till centrala byråkrater i Stockholm. Detta samtidigt som nationella patientundersökningar visar att våra invånare i Kalmar län har högst förtroende i landet för vården.

Annons

Befolkningen uppskattar ”sitt” sjukhus just tack vare goda erfarenheter, tryggheten med sjukhusvård i närheten och de stora möjligheterna till att påverka vården i sin närhet. Vi värnar om vårdens utveckling och invånarnas inflytande över vården. Den här svenska modellen vill SD överge och slå sönder.

Vi socialdemokrater fortsätter att satsa på och investera i vården i hela region Kalmar län. Vi ska se till att omställningen till en God och Nära vård intensifieras och prioriteras. Arbetet med fasta läkarkontakter och hemsjukhuset ska utökas i hela vårt län. Samtidigt ska erfarenheter från pandemin tillvaratas och dess effekter hanteras på ett bra sätt. Vi vill inte att allt ska tillbaka till som det var innan krisen – vi ska bygga något ännu starkare. Du som invånare ska alltid känna tryggheten i att vården alltid finns där när du väl behöver den.

”Vi socialdemokrater fortsätter att satsa på och investera i vården i hela region Kalmar län”

SD:s sifferdribblande kring diverse satsningar inom områden som vi socialdemokrater redan ligger i framkant med imponerar knappast. Det gör inte heller de invanda försöken från SD att skylla alla problem, stora som små, på invandring och utrikes födda. Att över en fjärdedel av Sveriges vårdpersonal är födda utomlands spelar mindre roll för SD, faktaresistensen är total. Utan samtliga medarbetare inom vården stannar Sverige.

SD i Kalmar län säger sig vara redo att ta ansvar. Samtidigt vill de fortast möjligt lämna över ansvaret till stockholmsbyråkrater genom att förstatliga sjukvården. Sjukvårdens utmaningar kommer inte att lösas genom en ny gigantisk sjukvårdsmyndighet.

Vi socialdemokrater är inte nöjda och jobbar ständigt för att utveckla vården inom vår region. Vi tror dock inte att en positiv utveckling av sjukvården sker genom styrning från en anonym myndighet i Stockholm. Sjukvården i Region Kalmar län ska fortsätta att utformas efter lokala förhållanden med medborgarnas bästa i första rummet.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordf.

Yvonne Hagberg (S), regionråd

Peter Wretlund (S), regionråd

Mattias Adolfson (S), regionråd

Laila Naraghi (S)

Annons

Björn Petersson (S), riksdagsledamot

Tomas Kronståhl (S), riksdagsledamot

Annons
Annons
Annons
Annons