Annons

INSÄNDARE: ”Är planen att långsamt strypa hamnverksamheten i Kalmar?”

I en debattartikel, av Johan Persson (S) och Peter Akinder (S) publicerad 25 maj 2021 ger de tillsammans följande besked:
Insändare • Publicerad 6 augusti 2021
"Om Barlastholmen som riksintresse skall ersättas med utbyggnad på Tjärhovet, hur skall motsvarande ytor, kajmeter och så vidare skapas?”, undrar insändarskribenten.
"Om Barlastholmen som riksintresse skall ersättas med utbyggnad på Tjärhovet, hur skall motsvarande ytor, kajmeter och så vidare skapas?”, undrar insändarskribenten.Foto: Johanna Eriksson

I texten framgår även ”om hamnen – efter framtida utbyggnad av Tjärhovet – kommer att behöva hela den yta som man i dag har på Barlastholmen blir en fråga för hamnen att bedöma”

En utveckling av hamnverksamheten kräver ytterligare ytor och kajmeter, med en större möjlighet att härbärgera olika typer av godsslag och ge möjlighet till en rationell hantering vid lastning respektive lossning av fartyg. Inte minst för att möta den ökning av transporter med fartyg som kommer att krävas i framtiden. Den lilla klack som har figurerat i artiklar som en utbyggnad av Tjärhovets norra del, finns det troligtvis redan behov av med dagens nivå på verksamheten.

Annons

I en rapport beställd hos Sweco Infrastructure AB av Kalmar kommun, publicerad 2013-04-30, med titeln Värdebeskrivning Kalmar hamn framgår intressanta fakta. Med tanke på den utveckling som har skett i Kalmar hamn sedan denna tidpunkt, måste utgångspunkten vara att dessa fortfarande gäller och väger betydligt tyngre idag än 2013.

”Kalmar hamn är av riksintresse för sjöfarten och har en viktig roll i det regionala transportnätverket”

”Kärnan i Kalmar hamns upptagningsområde är en radie på 5-10 mil från hamnen, vilket innebär att merparten av Kalmar läns företag inom gröna näringar på ett eller annat sätt är beroende av Kalmar hamn”

”Enligt 3 kap. 8§ miljöbalken ska områden som är av riksintresse för kommunikationsanläggningar skyddas mot åtgärder som ”påtagligt kan försvåra” tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna”

”Om en åtgärd kan påverka ett riksintresseområdes användbarhet negativt, har det ingen betydelse om åtgärden vidtas inom själva riksintresseområdet eller utanför. Det är påverkan på riksintressets funktion som är avgörande för bedömningen.”

”Länsstyrelsen framförde i samband med framtagningen av den fördjupade översiktsplanen att den kombination av universitet och hamnverksamhet som redovisas inte torde vara möjlig”

Kan styrelsen för Kalmar Hamn AB ta egna beslut som enligt lagen innebär att leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt? Ett affärsmässigt beslut måste vara att behålla och skydda verksamheten på Barlastholmen!

Hur ställer sig länsstyrelsen till uppförande av parkeringshus, hotell, bostäder eller annan bebyggelse som kan påverka hamnens verksamhet av riksintresse på Barlastholmen negativt och därmed innebära restriktioner för verksamheten där?

Om Barlastholmen som riksintresse skall ersättas med utbyggnad på Tjärhovet, hur skall motsvarande ytor, kajmeter och så vidare skapas? Detta med en fortsatt uttalad möjlighet till utveckling av hamnen. Hur ser det ut med tillstånd med oljehamnen och dess verksamhet som närmaste granne?

Är planen att långsamt strypa hamnverksamheten i Kalmar? Om så inte är fallet vore ett beslut som innebär att Barlastholmen är fredat från ytterligare påverkan det enda rätta och rimliga för en ansvarsfull hamn- och kommunstyrelse. Om dessa båda aktörer inte är byxade att ta ett korrekt beslut får vi hoppas att länsstyrelsen tar sitt ansvar och undanröjer eventuella planer och beslut som kan skada denna verksamhet.

Annons

Att man agerat felaktigt när man placerade universitetet i hamnområdet är ingen ursäkt för att fortsätta ta felaktiga beslut.

Ett gemensamt uttalande från hamnstyrelsen, kommunstyrelsen och länsstyrelsen vore på sin plats!

Jag är dock skeptisk!

POPEYE

Så har vi rapporterat i ämnet:

Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons