GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Kalmar hamn ska utvecklas – inte avvecklas

Det är välkommet att många kommer med synpunkter på den nya översiktsplanen för Kalmar som nyss har skickats ut på samråd.
Johan Persson (S) och Peter Akinder (S): ”Vårt besked är tydligt: Kalmar hamn är en omistlig del av vår kommun. Hamnens betydelse för tillväxt, sysselsättning och välfärd är svår att överskatta.”
Johan Persson (S) och Peter Akinder (S): ”Vårt besked är tydligt: Kalmar hamn är en omistlig del av vår kommun. Hamnens betydelse för tillväxt, sysselsättning och välfärd är svår att överskatta.”
Foto: Johanna Eriksson
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Samrådsprocessen har nämligen exakt den demokratiska uppgiften. Ju fler röster som får höras, desto bättre kommer den slutprodukt bli som kommunfullmäktige slutligen fastställer på hösten år 2022.

Vi konstaterar att det i fråga om hamnens framtida verksamhet tycks finnas missuppfattningar.

Vårt besked är tydligt: Kalmar hamn är en omistlig del av vår kommun. Hamnens betydelse för tillväxt, sysselsättning och välfärd är svår att överskatta.

Därför finns det i översiktsplanen förslag om kraftigt utökade verksamhetsytor för hamnen. Tjärhovet föreslås få två utbyggnader så att verksamheten kan utvecklas.

Om hamnen – efter en framtida utbyggnad av Tjärhovet – kommer att behöva hela den yta som man i dag har på Barlastholmen blir en fråga för hamnen att bedöma.

Skulle det vara så att man bedömer att det finns ytor i detta område som man inte behöver för sin verksamhet så kan de användas till annat. Vi har också uppfattat att hamnens ledning delar denna uppfattning.

Just därför är Barlastholmen utpekat som ett möjligt utredningsområde för blandad stadsbebyggelse. Inom det begreppet ryms till exempel bostäder (även om det är mindre sannolikt på just denna plats), handel, service, kontor, grönytor och områden för besöksnäring. Dock inte miljöfarlig verksamhet.

"Detaljplanearbete innebär att man, bland annat, ser vad som är möjligt och lämpligt att göra på platsen och hur det ska kunna ske."

Behöver någonting här förtydligas, så kommer det att ske i översiktsplanen när samrådsprocessen är över.

Pekas något ut i en översiktsplan som ett utredningsområde, oavsett vad det handlar om, innebär det inte att det ovillkorligen är bestämt ska genomföras. Men det blir då ett stöd om samhällsbyggnadskontoret i framtiden vill detaljplanera ett område. Detaljplanearbete innebär att man, bland annat, ser vad som är möjligt och lämpligt att göra på platsen och hur det ska kunna ske.

Den översiktsplan som vi nu talar om ska gälla till år 2035 med utsikt mot år 2050. Dit är det nästan trettio år. Genomförandet av det som står i en färdig översiktsplan är alltså inget som kommer ske över en natt.

För hamnens del innebär det att kommunen inte umgås med några planer på att försämra möjligheterna att bedriva sin verksamhet.

Kalmar hamn ska utvecklas – inte avvecklas!

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Peter Akinder (S)

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

LÄS OCKSÅ:

Läs mer