TT-Inrikes

Natochef vill inte ge svenskarna råd

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Natochefen Jens Stoltenberg vill inte ge svenskarna råd om huruvida Sverige bör gå med i Nato eller inte. Men han är tydlig med att Nato i dag inte har någon plikt att hjälpa Sverige vid ett angrepp. - Jag litar på att ni själva gör de nödvändiga värderingarna.(TT)

– Jag litar på att ni själva gör de nödvändiga värderingarna. Varje land har sina förutsättningar, sade Stoltenberg i samband med att han talade på Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

– Jag menar väldigt starkt att Nato inte ska försöka pressa länder i frågan om medlemskap.

Norrmannen upprepade dock att det är skillnad mellan att vara medlem i Nato och att vara en partner till Nato.

– Vi har en folkrättslig förpliktelse att komma ett medlemsland till undsättning, samma folkrättsliga förpliktelse finns inte till Sverige, sade Stoltenberg.

Natos generalsekreterare uppgav samtidigt att Sverige och Finland är de två partnerländer som Nato har tätast samarbete med.

– Vi är förberedda på att samarbeta om en konflikt skulle bryta ut, sade Stoltenberg.

Han tillade också att samarbetet bidrar till att stabilisera denna del av Europa och därmed också reducera risken för konflikt.

Stoltenberg räknar med att det finns ett brett stöd i Nato för säga ja till Sverige om Sverige lämnar in en medlemsansökan, men han uppgav också att alla 29 Natoländer ska säga ja.