Affärsliv

Följ Affärsliv på Facebook!
Den jubilerande stadsdelen
Husen på Getingen har olika utseende, färg och fasader, men de har ett gemensamt: Alla har röda tegeltak. Bosse Svensson växte upp på Kolonigatan och Örjan Molander bor på Rådmansgatan, och tillsammans med Gunnar Magnusson har de skrivit en bok om den hundraårsjubilerande stadsdelen.
Foto: