TT-Inrikes

Kritik mot polisens uppgiftslagring

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Polisen får återigen kritik för sitt sätt att hantera känsliga uppgifter. Datainspektionen anser bland annat att alltför många har tillgång till skyddade personuppgifter och att språkbruket bör ses över.(TT)

Trots tidigare kritik hanterar Polismyndigheten personuppgifter på ett sätt som bryter mot flera paragrafer i polisdatalagen, anser Datainspektionen.

Det man granskat är OBS-portalen, ett nationellt informationssystem för att sprida operativ brotts-, spanings- och kriminalunderrättelseinformation.

Oförändrat trots kritik

"Behörigheterna i systemet är alltför vida" och måste begränsas, skriver Datainspektionen som kräver en särskild åtkomstbegränsning för skyddade personuppgifter.

Redan i mars 2013 kritiserade Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden polisen för samma brister. Vid en uppföljning två år senare konstaterades att dåvarande Rikspolisstyrelsen inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Samtidigt inledde Datainspektionen sin tillsyn.

– Då tog vi beslutet att avvakta Datainspektionens mer grundliga genomgång innan vi vidtog systemförändringar och liknande investeringar, säger David Kummel, verksjurist vid polisens rättsavdelning.

"En raljerande ton"

Förutom de rena kraven på flera ändringar för att leva upp till polisdatalagen skickar Datainspektionen med en handfull "rekommendationer". En av dessa är att Polisen bör se över språkbruket. Polismyndigheten ska själv ha pekat på behovet av att komplettera både utbildning och metodhandbok för att få bort "värderande beskrivningar eller en raljerande ton".

Med polisens register över hotade och misshandlade kvinnor i färsk åtanke - registret innehöll noteringar i stil med "efterbliven rom" och "det verkar mest synd om mannen" - undrar man vilka formuleringar i OBS-portalen som Datainspektionen reagerat på.

– Det var ett specifikt fall där man hade ett värderande uttryck i en rubrik. Redaktören hade fått uppfattningen vid en utbildning att man skulle ha "säljande rubriker", säger David Kummel.

De som lägger in uppgifter i systemet har nu påmints om att uppgifter ska vara "sakligt och objektivt framställda", enligt Kummel.

Polismyndigheten räknar med att ha förändringarna gällande OBS-portalen på plats till hösten.