TT-Inrikes

Förslag: Inget totalförbud mot barnäktenskap

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Regeringens utredare vill göra det svårare att erkänna barnäktenskap i Sverige. Men något totalförbud blir det inte. - Det här är absolut inte tillräckligt, säger Sara Mohammad, grundare av organisationen GAPF.(TT)

Förslagen tar sikte på att begränsa möjligheterna att erkänna utländska barnäktenskap.

– De bör stoppas i den mån det är möjligt, säger utredaren Mari Heidenborg.

Hon bedömer att det förslag hon lägger, och som hon föreslår ska börja gälla den 1 januari 2019, blir svårt att komma runt.

Men hon föreslår inte något generellt icke-erkännande av barnäktenskap.

– Det skulle riskera att komma i konflikt med Europakonventionen om rätt till liv och privatliv, säger Heidenborg.

Hon hänvisar till att flera EU-länder tillåter 16-åringar att gifta sig.

"Sverige måste markera"

Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) tycker inte att förslaget är tillräckligt.

­- Sverige måste markera att barnäktenskap förbjuds helt och hållet. Utredningen känns som ett steg framåt och sju steg tillbaka, säger grundaren Sara Mohammad.

Enligt henne sker många av barnäktenskapen utanför Sveriges gränser. Och hon anser inte att EU-förklaringen håller.

– Sverige måste fokusera på sitt eget land och sin egen lag, sedan om det finns brister på EU-nivå så ska Sverige vara drivande även där och inte backa. Utan stå upp för barns rättigheter.

Mohammad tycker alltså att samtliga barnäktenskap bör upphävas.

– Det är väldigt intressant hur regeringens utredare garanterar att det här livet barnen lever inte skulle vara kränkande eller slavliknande. Att det formella äktenskapet upphävs tvingar dem inte ifrån att träffa varandra om de vill det, utan ger flickorna möjlighet att lämna om de vill, säger hon.

Barnkonventionen viktig

I dag erkänns äktenskap om det ingåtts utomlands och ingen av parterna har anknytning till Sverige.

Utredarens förslag innebär att Sverige inte ska erkänna äktenskap där någon av parterna är under 18 år när de anländer till Sverige. Äktenskap som ingåtts med barn som hunnit bli 18 år när de kommer till Sverige, berörs inte.

Utredaren föreslår heller inte att ta bort den undantagsregel som finns i dag och som bland annat innebär att äktenskap med EU-medborgare från länder där 16-åringar får gifta sig godkänns. Det skulle kunna komma i konflikt med EU:s fria rörlighet, enligt utredaren.

EU:s regelverk ska dock aldrig komma före barnkonventionen, anser FN-organet Unicef.

– Är det en konflikt mellan barnkonventionen och en EU-bestämmelse så är vår uppfattning att barnkonvention alltid ska ha företräde, säger Christina Heilborn, Unicefs chefsjurist i Sverige.

– Men generellt så är förslagen ett steg i rätt riktning och i linje med barnkonventionen.

Välkomnas av regeringen

Den föreslagna lagstiftningen gäller dock inte de barn som redan i dag är gifta i Sverige. En kartläggning som Migrationsverket gjorde förra året kom fram till att 132 barn i Sverige var gifta. De äktenskapen kan inte ogiltigförklaras med den nya lagen, enligt utredaren.

– Lagen kan inte vara retroaktiv, säger Mari Heidenborg.

Regeringen tycker att utredarens förslag är bra.

– Vi välkomnar förslaget, säger biträdande justitieminister och migrationsminister Heléne Fritzon (S).