TT-Ekonomi

Kraftigt vinstlyft för AB Volvo

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Vinsten lyfter kraftigt för lastbilstillverkaren Volvo. Vd Martin Lundstedt är nöjd med utvecklingen. - Alla våra affärsområden redovisar en förbättring, säger han till TT. AB Volvo redovisar en vinst före skatt på 6 440 miljoner kronor för årets första kvartal.(TT)

AB Volvo redovisar en vinst före skatt på 6 440 miljoner kronor för årets första kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 5 299 miljoner kronor samma period året före.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 4 952 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

– Jag är nöjd med resultatet, men samtidigt också full med energi för jag ser att det finns mycket mer saker vi kan göra inom koncernen, säger Volvos vd Martin Lundstedt.

Det är flera faktorer som ligger bakom de starka siffrorna, enligt Lundstedt.

– Vi har skapat en konkurrenskraftig plattform i bolaget, både vad gäller produkter och kostnadsbas, vår regionala närvaro och våra varumärken. Men vi använder det på ett bra sätt också nu, vi använder vår flexibilitet. Sammantaget har det gjort att alla våra affärsområden redovisar en förbättring, säger han.

Volvo redovisar en rörelsemarginal på 9,1 procent, att jämföra med 6,2 procent motsvarande period i fjol.

Omsättningen uppgick till 77 365 miljoner kronor, jämfört med 71 707 miljoner kronor ett år tidigare. Orderingången lyfte till 55 622 lastbilar under årets första kvartal, mot 50 046 lastbilar ett år tidigare.

Volymerna av tunga och medeltunga lastbilar minskade med fyra procent. Däremot skedde en ökning gällande anläggningsmaskiner som uppvisade 34 procent högre volymer och orderingången lyfte till 17 487, från 13 090 motsvarande kvartal 2016.

Vd Martin Lundstedt noterar att orderingången under första kvartalet lyfte med 11 procent för lastbilar och 34 procent för maskiner.

Nettoomsättningen i Europa växte med tio procent, i Nordamerika noteras en nedgång med tio procent. Sydamerika växer med 26 procent, Asien 23 procent och Afrika/Oceanien med 31 procent.