Bostadspolitik med panelsamtal

Torsås Artikeln publicerades

Den lokala hyresgästföreningen anordnar en diskussion om bostäder i Folkets hus den 10 april.

– Vi har bjudit in en företrädare för varje parti i kommunfullmäktige. Även alla andra är förstås välkomna, säger Barbro Englund, ordförande i Torsås hyresgästförening.

Varje parti ska få två minuters inledning och därefter ställs frågor av publik och kvällens moderator som är Alexandra de Leon, kommunikatör på hyresgästföreningens region sydost.

Föreningen vill bland annat ha svar på vad partierna tänker göra för att minska bostadsbristen i kommunen, vad som man tycker är den mest brådskande åtgärden och hur man ser på att bygga bostäder genom förtätning av kommunens tätorter.

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Englund.
Foto: Leif Pettersson
Hyresgästföreningens ordförande Barbro Englund.

– Vi hoppas också hinna prata om boinflytandevtal och vad partierna anser om att inrätta en allmän bostadsförmedling i Torsås kommun.