Vi vill lära oss de viktiga sakerna

Elev ,

Jag, liksom många andra ungdomar, tycker att det är lite konstigt att vi i skolan får lära oss hur man räknar ut arean på en cirkel, men inte hur man till exempel betalar räkningar eller gör en jobbintervju.

I skolan förbereder vi oss för vuxenlivet. Så borde det i alla fall vara. I själva verket förbereder vi oss till gymnasiet, och när vi har gått ut gymnasiet ska vi söka jobb. Men hur många vet hur en jobbintervju går till? När man har fått ett jobb så ska man betala räkningar. Men hur gör man det? Vad är moms, skatt och a-kassa? Det är sådana saker jag tycker att man borde få lära sig i skolan. Vissa saker i skolan är jättenyttiga att lära sig. Till exempel hur man räknar rabatter, procent, lära sig att hushålla. Men är det jätteviktigt att veta den kemiska betäckningen för natriumhydroxid? Hur många av de vuxna idag använder sådana kunskaper i sina arbeten? Inte många alls. Ifall man vill forska om hur en viss molekyl är uppbyggd så borde det finnas speciella högskolor som undervisar om just det. Detta borde man inte behöva läsa om i grundskolan. Jag tror att många ungdomar är skoltrötta eftersom att de känner att de lär sig det mesta i onödan. Så min önsketanke är att skolan borde lära oss saker som vi kommer att ha nytta av senare i livet. Inte alla grammatiska former i det svenska språket.