Vems är ansvaret för de extrema väntetiderna?

Reagera Artikeln publicerades

Jag har sedan före jul haft smärta och besvär från en handled.

Hoppades att det skulle gå över med hjälp av receptfria läkemedel men när så inte skedde var jag på vårdcentralen i slutet på vecka 3.
Läkaren ställde en trolig diagnos men remitterade till röntgen i Kalmar för att utesluta eventuella andra orsaker, vilket jag var tacksam för. Vid telefon med röntgenavdelningen för att efterhöra när jag skulle kunna få tid för undersökningen (remissen var inskickad samma dag som jag besökte vårdcentralen) fick jag svaret att det inte skulle ta veckor utan månader! Hur kan detta vara acceptabelt?
Det måste väl ändå vara ett systemfel när begärda undersökningar inte blir utförda förrän efter kanske flera månader? Vad kan detta medföra för den enskilde?
Var felet än ligger borde ansvariga politiker reagera kraftfullt och hitta lösningar.
Vems är ansvaret?
Sig-Britt Björkdahl