Väntetiderna är ett hån mot patienterna

Reagera Artikeln publicerades

Att ha två växande tumörer i lungan är inte skrämmande.

Att tillhöra ett landsting som har längst väntetid i landet på behandling av lungcancer är plågsamt.
Att uppleva en vårdorganisation i total anarki känns bedrövligt.
Att skickas mellan fyra olika sjukhus för undersökningar blottar den kompletta bristen på organisation och flöde i vården.
Att landstinget i Kalmar län samarbetar med det landsting som har näst längst väntetid i landet är ett hån mot patienterna.
Att aldrig höra av någon läkare eller sjuksköterska under väntetiden (fyra månader) visar på nonchalans och bristande på empati.
Att läsa politikernas debattartiklar där de säger att väntetiderna är oacceptabla är patetiskt.

Det behövs snabba och skarpa åtgärder för att skapa en lungcancervård i Kalmar län som är i paritet med landet i övrigt. För att korta väntetiderna krävs bland annat:
Inköp av flera datatomografer. Om det är brist på röntgenläkare finns sådana i Holland som har svårt att få jobb.
Då avancerad lungcancervård (operation och precisionsstrålbehandling) inte utförs vid något sjukhus i Kalmar län bör samarbete med andra landsting än Östergötland (som har de näst längsta väntetiderna) etableras.

Fler undersökningar kan göras på samma dag. Patienterna ska inte behöva resa 35-40 mil för en undersökning på 30-60 minuter. Ett flöde måste skapas för att kapa väntetiderna.
I de fall landstinget i Kalmar län inte har kompetens och resurser att klara av behandlingen bör alla undersökningar förläggas till det sjukhus som ska utföra behandlingen.

I Uppsala är väntetiden från symtom till behandling 18 dagar, i Kalmar län 56 dagar. Det går alltså att korta väntetiderna om man organiserar och arbetar smart. Själv har jag nu väntat i cirka 100 dagar och det kommer att bli cirka 120 dagar innan behandlingen påbörjas.

Bengt Ahlsén