SD: Man hjälper flest drabbade flyktingar på plats

Reagera ,
Ett av UNHCR:s flyktingläger i Irak.
Foto:TT
Ett av UNHCR:s flyktingläger i Irak.

Replik på Kochar Ismaill Ahmnads insändare den 7 oktober.

I Baromtern/OT den 7 oktober berättar Kochar Ismaill Ahmad om de fruktansvärda upplevelser han själv och närstående tvingats genomlida som flyktingar undan krig, tortyr och förföljelser. Kochar Ismaill Ahmad frågar med den utgångspunkten varför vi sverigedemokrater vill hjälpa flyktingar i deras närområden och ta emot färre i Sverige.

Vår utgångspunkt är att när miljoner människor runtom i världen befinner sig i en svår flyktingssituation, då måste det bästa vara att hjälpa så många som möjligt med de medel som står till vårt förfogande. Det är vår övertygelse att man når flest om man koncentrerar resurserna till närområdet.

En delegation från vårt parti besökte i mars i år Jordanien för att träffa människor som flytt från krigets Syrien. FN:s flyktingorgan, UNHCR, gör här med små resurser ett storartat arbete för att lindra flyktingarnas situation och efter bästa förmåga söka göra livet så normalt som det går. Högt prioriterat är utbildningsinsatser för barnen. Under det senaste året har i Mellanöstern 1,7 miljoner syriska flyktingar fått mathjälp genom UNHCR och 350000 barn blivit inskrivna i skolan (Källa: UNHCR).

I dag blir konflikten i Mellanöstern allt svårare: IS:s framfart har drivit ytterligare hundratusentals på flykt. UNHCR räknar med att det finns drygt 3 miljoner syriska flyktingar i grannländerna, framför allt Libanon, Jordanien och Turkiet, varav de flesta sökt skydd hos UNHCR. Därutöver är 6,5 miljoner på flykt inne i Syrien. Därtill kommer en mycket svår flyktingsituation på grund av striderna i Irak.

De flesta av dessa människor har inte de ekonomiska resurserna att ta sig till Sverige och vi har heller ingen praktisk eller ekonomisk möjlighet att ta emot fler än vi nu gjort. Sett till storleken på den egna befolkningen toppar Sverige dessutom överlägset mottagandet i EU. Det ohållbara i denna situation visas också av att Sverige i dag tar resurser från biståndet för att ha råd att ta emot de flyktingar och asylsökande som tar sig hit.

Vid vårt besök i Jordanien framhävde UNHCR-personalen att det viktigaste är större resurser för att kunna hjälpa de människor som flyr till i första hand Jordanien, Libanon och Turkiet. Labib Madanat, representant för Evangelical Christian Alliance Church, uppmanade oss Sverige kan inte hjälpa hela världen. Hjälp så många ni kan här.

Detta är just sakens kärna: genom att anslå större medel till UNHCR hjälper man långt fler. Därför vill Sverigedemokraterna de närmaste fyra åren anslå totalt 5,5 miljarder kronor extra till UNHCR:s flyktinghjälp.

Vi hävdar inte att vi kan förstå de fruktansvärda upplevelser många flyktingar i Mellanöstern fått genomlida. Det kan endast den som själv varit med om det. Men vi hävdar att vi har förmågan att lyssna på dem som på bästa sätt organiserar flyktinghjälpen och att rätta vår politik efter deras erfarenhet och råd. Detta för att kunna hjälpa så många utsatta människor som möjligt.

Mattias Bäckström Johansson

Sverigedemokraterna