Offentligt stöd till flyget är lågt

Ronny Lindberg, VD Kalmar Öland Airport AB Ulf Axelsson, VD Växjö Småland Airport AB ,
Foto:Paul Madej

I Barometern den 9 oktober fanns en insändare med rubriken "Håll inte flyget om ryggen" som tyvärr innehåller en hel del felaktigheter och missuppfattningar.

I artikeln påstås att tåget bär sina kostnader men inte flyget. Det är precis tvärtom. Flygnäringen bidrar med en årlig vinst till statskassan genom den avkastning som de statliga verksamheterna inom luftfartssektorn, till exempel Swedavia med sina storflygplatser Arlanda och Landvetter, genererar.

Denna vinst täcker mer än väl de statliga och kommunala driftbidragen till regionala flygplatser och statens kostnader för upphandlad trafik i norra Sverige. Hur skattebetalarnas bidrag fördelas på olika trafikslag framgår av bilden nedan. Som synes är det vägtrafik och tågtrafik som får i särklass störst subventioner från det offentliga.

Att flyget finansierar sin egen infrastruktur via biljettpriset är dessutom en av förklaringarna till flygets höga säkerhet, punktlighet och regularitet. Eftersom flygbolag och flygplatser inte får några intäkter om flygen inte går, så gör man allt för att varje flyg skall starta och landa i tid.

Detta gör att säkerhet, drift och underhåll har högsta prioritet inom branschen vilket också är en bidragande faktor till att flyget har den allra största utnyttjandegraden av alla trafikslag.

Enligt nationell statistik bidrar flyget med 185 000 arbetstillfällen i Sverige, ger befolkningen möjlighet att nå 270 destinationer, bidrar till BNP med 132 miljarder och med 24 miljarder i skattebidrag till vår välfärd.

De regionalekonomiska effekter som det välrenommerade konsult- och analysföretaget WSP gjort för både Kalmar Öland Airport och Växjö Småland Airport förstärker bilden av att de regionala flygplatserna bidrar till att företag lokaliseras till våra regioner och där skapar sysselsättning och skatteinkomster.

Flyg är oöverträffat när det gäller att snabbt och punktligt nå sina destinationer både inom och utom landet.