Ett mångkulturellt samhälle utan rasism

Reagera ,

Det är viktigt och inte rasistiskt att se de kulturkrockar som till en början är förutsägbara i ett mångkulturellt samhälle. Att vara kritiskt granskande är bra och klokt.

Och om jag själv till exempel skulle starta ett företag inom ett område i avsikt att lyckas och få verksamheten balanserad och harmonisk, bestående och varaktig, skulle jag vara noga med att tidigt försöka förutse problem och svårigheter som kan bli till bekymmer för alla inblandade.

För jag är övertygad om att en grupp av olika människor med olika bakgrunder kan bli till ren inspiration och utvecklande för varandra och till det bästa för företaget och helheten, men då måste jag vara förberedd på de inkörningsproblem som inte sällan kan dyka upp, så jag inte står där tagen på sängen och inte fattar vad som hänt när stora problem är ett faktum.

Man kan självklart inte bortse från att det kan bli ingångssproblem och friktioner mellan människor. För mycket, mellan individer med olikheter, skilda bakgrunder och kultur, kan innan man känner varandra och är trygga i samspelet, handla om psykologi och om social dynamik. Om rädslor, osäkerhet, stolthet och sociala försvarsmekanismer. Högst mänskliga och förutsägbara uttryck, men ibland tyvärr också om inte alltid önskvärda, primitiva beteenden.

Detta får man kalkylera med och försöka förstå och intressera sig för, och helst förebygga med just öppna ögon och mycket kunskap. Och gör man inte det, tycker jag att de goda intentionerna och de välvilliga avsikterna, vad det än gäller, tyvärr stannar vid tomma ord och det hela blir då lätt oseriöst.

Att bygga ett mångkulturellt samhälle är naturligtvis, rent sociologiskt ett komplicerat bygge.

Och om man verkligen vill att det ska bli bra för alla grupper kräver det att man måste fatta och förstå att problem kommer att uppstå. Och inse att alla folkslag liksom förstås vårt eget, utgörs av olika individer med olika erfarenheter, inget lands folk är en homogen grupp, utan alla har olika förutsättningar och personligheter, och alla är inte änglar, eller ens okomplicerade, för också skitstövlar finns inom varje etnicitet – givetvis.

Och när så många olika kulturer och religioner ska samsas i ett nytt sammanhang blir det givetvis en del problem och kulturkrockar, det är inte ­rasism, det är i stället motsatsen. Nämligen att respektera och bry sig om alla de grupper som är involverade och deras bästa. Den som påstår något annat tror jag många gånger tyvärr, medvetet väljer att missförstå och missuppfatta.

Vi får inte vara så rädda, så politiskt korrekta, att vi slutar tänka klart, för det förhållningssättet är inget framgångskoncept när man bygger ett gott mångkulturellt samhälle i en modern demokrati.