Det nya betygssystemet är en katastrof

Reagera Artikeln publicerades

Jag, som många andra, vill ha möjligheten att komma in på den högskolelinje jag vill. Tyvärr verkar det som om det blir omöjligt.

Med det nya betygsystemet har allting ändrats och vi elever förstår knappt vad det är vi måste uppnå. För att få högsta betyg måste vi kunna allting på högsta nivå och med ett enda misslyckande faller allting samman. Inte ens lärarna verkar veta hur de ska bedöma oss.

Visst, jag förstår att en reform av betygsystemet var ett måste för att motverka betygsinflationen men är det verkligen ett måste att det förstör våra framtidsdrömmar? För hur ska vi kunna konkurera med de andra årskullarna där det har delats ut för många och för lätta MVG, när vi själva knappt kan uppnå kraven för ett A?
Det nya betygsystemet är en katastrof och politikerna blundar för det. Vi måste få en egen sökgrupp till högskolevalet eller ett nytt poängsystem där A är värt mer än ett MVG, annars kastar ni en hel generation i sjön. Jag vill i alla fall ha möjligheten att kunna påverka min egen framtid, och jag vet att jag inte är ensam.
Vi är framtiden!

Anna Dalklint, Lars Kaggskolan