Beräkningen gjord efter missförstånd

Yvonne Bergvall ,

Svar på insändare Falsk matematik om kostnader för sopor.

Bedömningen för att de taxor och avgifter vi får in till Oskarshamns kommun för att täcka våra renhållningskostnader ger en taxeökning om 6 procent årligen under minst fem år.

Någon form av missförstånd måste ha skett då Per Arne Erlandsson läser min insändare, för han har endast räknat upp påslaget om 6 procent för ett år, därav skillnaden i beräkningen för 140 respektive 240 liters kärl.