Ändra det orättvisa betygssystemet

Adrian Skobe ,
Foto:Roald, Berit

Som kanske de flesta vet så införde skolverket ett nytt betygssystem 2011–2012, med skalan A-F där A är det bästa och F är det sämsta. Detta i stället för det gamla systemet med MVG, VG, G och IG, där man kan tänka sig att MVG är jämförbart med A, VG är jämförbart med C, G är jämförbart med E och IG med F, alltså icke godkänt.

Det gamla systemet gjorde alltså att en elev som var lite bättre än ett G och en elev som var lite sämre än MVG kunde få samma betyg, alltså VG. Och det var ju inte bra.

Många tyckte då att det var bra med ett nytt betygssystem där man skulle­ kunna få B och D som betyg om man vägde mellan de andra betygen. Det skulle bli mer rättvist.

Svenska elevers resultat i skolan fortsätter att ­sjunka, visar den internationella Pisa-undersökning som presenteras av skolverket. Många funderar på varför det är så, en del spekulerar i om det är den svåra rekryteringen av lärare som är en bidragande faktor, en del tror att klasserna är för stora och så vidare.

Min åsikt är att det är det nya betygssystemets fel.

Jag ställer en fråga till alla politiker där ute:

Tror ni att det är särskilt lätt att känna sig motiverad att nå höga betyg, när man kan få ett D i betyg om man har A i alla ­kunskapskrav förutom ett, för att man haft en ­dålig dag på ett prov, missat ett arbetsområde i skolan eller är lite svagare i just det momentet?

Det är väldigt svårt för många att sikta mot de högre betygen, att ens sikta mot dem! Och det är för att många känner att det är hopplöst.

Jag tror att en stor anledning till den sjunkande skolan är det nya betygssystemet, det får elever att ge upp.

Jag kan också förstå det nya systemet, de tydliga kunskapskraven är väldigt bra för där kan man se vad det är man behöver göra för att nå till ett visst betyg, men att det går att få D som betyg om man har alla kunskapskrav ifyllda på A förutom ett som man har på E tycker jag är helt hopplöst.

Man skulle till exempel kunna ha kvar kunskapskraven i ett framtida betygssystem och ge poäng för varje kunskapskrav till exempel A ger 15 poäng, C ger 10 poäng, E ger 5 poäng och F ger noll. Om det då finns låt säga 10 kunskapskrav i ett ämne så behöver man 50 poäng för ett E, 75 poäng för ett D 100 poäng för ett C, 125 poäng för ett B och 150 poäng för ett A.

Jag tycker att det då skulle bli mer rättvist för att det skulle bli som ett sorts medelvärde.

Jag har frågat elever i min klass om de tycker att ­betygssystemet är bra, och 12 av 12 tycker att det är dåligt, alltså alla som jag frågade. Till och med några av våra lärare tycker att systemet är orättvist.

Så snälla gör en ändring.