Vattentorn utgör pampig syn

Oskarshamn Artikeln publicerades
Norra vattentornet minner om en tid då det inte sparades på slantarna när vattenförsörjningen skulle ordnas. Byggnaden är uppförd i en nationalromantisk stil med inslag av jugend.
Foto:Roger Carlsson
Norra vattentornet minner om en tid då det inte sparades på slantarna när vattenförsörjningen skulle ordnas. Byggnaden är uppförd i en nationalromantisk stil med inslag av jugend.

Vattentorn utgör mäktiga landmärken i många städer. Så även i Oskarshamn där Norra vattentornet har utgjort en pampig syn allt sedan 1913.

Den stora tegelbyggnaden står som ett monument från en tid då vattenledningssystemet byggdes ut och det behövdes höga torn som kunde fungera som reservoarer.

I Oskarshamn sparades det inte heller på pengarna när det bestämdes att stan skulle förses med ett vattentorn.

– Bygget hade föregåtts av långa diskussioner. I slutet av 1800-talet var vattenkvalitén i stadens mycket dålig. 1882 tillsattes en kommitté som tog fram ett förslag på ett VA-nät, säger stadsarkivarie Thomas Gren.

Inför bygget engagerades Axel Bergman, en av landets mest kända arkitekter i början av 1900-talet.

Norra vattentornet används än idag som vattenreservoar. Varje sommar arrangeras också guidade visningar i tornets inre, men besökarna lockas nog allra mest av den magnifika utsikten från utsiktsplatsen. Vid klart väder ser man både Öland och Blå Jungfrun.