Samtal om var Biltema ska etableras

Oskarshamn Artikeln publicerades

Biltemas etablering i Oskarshamn har kommit ett steg närmare. Diskussioner förs nu om ”ett konkret läge”.

Biltemas etableringsansvarige, Krister Hanevik, bekräftar att diskussioner förs med kommunen och att det ”går framåt”. Men mer än så vill han inte säga.
– Vi för diskussioner med kommunen om ett konkret läge, är hans enda kommentar.
Vilket konkret läge det handlar om går inte Krister Hanevik in på. Men enligt vad OT erfar så är det konkreta läget liktydigt med markområdet där tekniska kontoret i?dag finns.
Tekniska kontoret ska flytta till andra lokaler i slutet av året. Sedan måste den förorenade marken saneras innan ett nytt handelsområde kan skapas.
Etableringsföretaget TK Development har första tjing på markområdet. Men samhällsbyggnadskontoret har med anledning av Biltemas planer tittat lite närmare på området. Bedömningen är att det finns plats för både Biltema och det köpcenter som TK Development vill skapa i området.