OKG fick föreläggande efter brister

Simpevarp Artikeln publicerades

I maj i år upptäcktes störningar i vattenutsläppen av radioaktiva ämnen från O1 vid OKG. Felen rapporterades till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som förelagde OKG en kravlista om händelsen och vilka åtgärder som vidtagits. Enligt OKG misstänktes först att en läcka uppstått till marken, men flödet stryptes av ett rör som vikt sig sedan upphängningen rostat. Händelsen ska inte ha haft någon betydelse ur strålsäkerhetssynpunkt. OKG ska återkomma med fler redogörelser för att liknande fel inte ska uppstå igen.