Ny och mer miljövänlig snötipp snart klar

Oskarshamn Artikeln publicerades

Nu är Oskarshamns kommun snart rustad med en ny snötipp inför kommande vintrar.

Den har anlagts vid norra infarten intill E22. Men forftarande återstår en del arbeten.
– Vi ska bygga en liten instängslad damm där smältvattnet fångas upp och sedimenteras. Det blir även en oljeavskiljare vattnet ska gå igenom innan det släpps vidare, säger gatuchefen Göran Svensson.
– De jobben tänkte vi genomföra i sommar när det torkat ut ordentligt.
Det var under hösten som samhällsbyggnadskontoret godkände att tippen kan anläggas. Förutsättningen var att det sker med stor försiktighet och att miljöpåverkan utvärderas. De ville också att smältvattnet skulle infiltreras. Läckage av eventuella oljerester och andra miljöfarliga produkter innebär att smältvatten inte får nå vattendrag och dagvattenbrunnar. Den tidigare snötippen bredvid Döderhultsbäcken ansågs inte vara okej med tanke på närheten till bäcken.