Majoriteten vill klarlägga förutsättningarna för naturreservat

Oskarshamn Artikeln publicerades

Den politiska majoriteten vill nu att kommunen utreder om det finns möjlighet för föreningarna inom Fagereke naturreservat att utöka sin verksamhet.

I en skrivelse till Oskarshamns kommun konstaterar S, V, MP och C att föreningarna Friluftsfrämjandet, Hjortbergets skidklubb, Oskarshamns Ridklubb och Fagereke Ryttarförening bedriver verksamhet inom naturreservatet.

”Vi ser att flera av föreningarna funderar och planerar för att utöka sin verksamhet. Eftersom kommunen också är fastighetsägare i området och äger såväl mark som byggnader, så är vår uppfattning att kommunen behöver stödja föreningarna i att kartlägga och utreda vad som kan göras utifrån att området är ett naturreservat”, skriver majoritetspartierna.

 

.