Krav på fördjupad utvärdering av IVA-stängning

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto:Per Hammenvik

Stängningen av intensivvårdsavdelningen vid Oskarshamns sjukhus har fått oppositionslandstingsrådet Pierre Edström (L) att reagera. Han kräver nu en särskild utvärdering av effekterna.

Verksamheten vid intensivvårdsavdelningen i Oskarshamn fick stänga under tio dagar i sommar. Patienter i behov av intensivvård hänvisade då till Kalmar och Västervik.

Utvärderingar görs årligen av hur hälso-och sjukvården fungerat under sommaren. Edström anser inte att det är tillräckligt.

– En fördjupad utvärdering bör göras i just Oskarshamn där läkarbristen även gjort att akutmottagningen vid sjukhuset tvingats dra ner och stänga delar av verksamheten, säger Edström som menar att situationen vid sjuhuset är ett bevis för att den rödgröna majoritetens personalpolitik misslyckats.

– Istället för att åtgärda problemen och bli en mer attraktiv arbetsgivare tvingas vården dra ned, säger han.

Kravet på en fördjupad utvärdering ska Pierre Edström framföra vid landstingsstyrelsens arbetsutskotts möte i slutet av augusti.