Europeiskt toppmöte i Oskarshamn

Oskarshamn Artikeln publicerades

Oskarshamn blir platsen för det internationella toppmötet Håkan Juholt vill hålla.

Den 14–15 februari är det datum som spikats nu och dit socialdemokratiska partiledare från stora delar av Europa kommer.
– Temat blir som jag berättat tidigare ”Tusensamhällen”, säger Håkan Juholt i samband med sitt besök i Oskarshamn under lördagen.
Det finns många små samhällena runt om i Sverige med mellan 800 och 2?000 invånare som har tagit mycket stryk under de senaste 20 årens strukturomvandlingar.
– Mycket samhällsservice har försvunnit, infrastrukturen utvecklas inte och många upplever det som trist, sa Juholt i en OT intervju tidigare under hösten.
– Det är många gånger samhällen som är för stora för att kunna leva på en personlig charm som exempelvis Bråbo. Tusensamhällena finns i ett stort antal runt hela Sverige och utvecklingen behöver drivas på även där med goda infrastrukturlösningar.