Artiklar om cykelstad

Kalmar kommun satsning på cyklister och på att bli en cykelvänlig stad/kommun fortsätter. Nu gäller det att allt fler väljer att cykla. "Ju fler som använder cykel desto mer motiveras kommunen att förbättra cykelinfrastrukturen ytterligare", skriver dagens debattör Thomas Eidrup som är cykelstrateg på samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun.
Debatt 10 januari

Cyklisterna och trafiksäkerheten

Barometerns artiklar om cyklister och trafiksäkerhet nyligen sätter fokus på hur viktiga trafiksäkerhetsfrågorna...