Så mycket pengar får Ottenbys nya forskningscentrum

Öland Artikeln publicerades

Regionförbundet ger pengar till en förstudie för att göra Ottenby fågelstation till ett nytt europeiskt centrum för fågelforskning.

Regionförbundet i Kalmar län går in med 340 000 kronor till en gemensam förstudie tillsammans med Linnéuniversitetet, Landstinget i Kalmar län och Birdlife Sverige. De olika aktörerna satsar totalt 680 000 kronor för studien som pågår 1 januari -31 december 2019 för att utveckla Ottenby.