Mörbylånga måste spara miljonbelopp

Mörbylånga Artikeln publicerades
Under tisdagen höll Mörbylånga kommun en presskonferens om budgetunderskottet och presenterade besparingsåtgärder. Från vänster tillförordnade ekonomichefer Sara Malmgren och Karin Eriksson samt kommunstyrelsens vice ordförande Anna-Kajsa Arnesson och kommunchefen Ann Willsund.
Foto:Anna Borg
Under tisdagen höll Mörbylånga kommun en presskonferens om budgetunderskottet och presenterade besparingsåtgärder. Från vänster tillförordnade ekonomichefer Sara Malmgren och Karin Eriksson samt kommunstyrelsens vice ordförande Anna-Kajsa Arnesson och kommunchefen Ann Willsund.

Mellan 12 och 18 miljoner saknas i Mörbylånga kommuns budget. Fastighets- och gatuunderhåll skjuts på framtiden, lediga tjänster tillsätts inte och datorköp till skolbarn stoppas.

Under tisdagen presenterade kommunens ledningsgrupp ett omfattande sparprogram för 2017.

– Det är stor vikt att ha en budget i balans. Annars kan vi inte genomföra investeringar i framtiden, säger kommunchefen Ann Willsund.

Bakgrunden till kommunens stora budgetunderskott 2017 är en bristande ekonomisk styrning på ekonomiavdelningen under förra året.

  – Ökade kostnader för vattensituationen hade vi räknat med, men inte det här. Nu tar vi ansvar och rättar till problemen. Vi behöver spara mellan 12 till 18 miljoner - inte mer, säger Ann Willsund.

  För 2016 hamnade finansförvaltningen på cirka 20 miljoner minus jämfört med budget. Bland annat hade ekonomiavdelningen inte kontroll över ökningen av pensionskostnaderna, ökade kostnader för avskrivningar och att arbetsavgifterna för ungdomar höjdes.

  – Inget brott har begåtts av någon. Förklaringen är att det inte funnits dokumenterade rutiner. Nu förstärker vi kommunens ledning och styrning, säger Ann Willsund.

  Under tisdagen på kommunstyrelsens möte togs beslut om besparingsåtgärder på cirka 15 miljoner. Den stora besparingen kommer att ske genom att underhåll skjuts på framtiden. Totalt ska 9,2 miljoner sparas på minskade fastighets- och gatuunderhåll.

  – Besparingarna görs i de fastigheter som kommunen använder. Inga hyresgäster ska bli berörda. Bland annat ska den omfattande renoveringen av kommunhuset inte genomföras i den utsträckningen som var planerad, berättar Ann Willsund.

  De flesta förvaltningarna i kommunen är berörda av sparkraven. Flera lediga tjänster inom kommunen kommer inte att tillsättas under året. Bland annat ersätts inte Ann Willsunds tidigare tjänst, som chef för de mjuka verksamheterna.

  – Vi inför också att alla inköp över 2 000 kronor måste prövas av ledningsgruppen, men då menar vi inte inköp av nödvändig utrustning, berättar Ann Willsund.

  Hur påverkas investeringar och kostnader knytna till vattenbristen?

  – Kortsiktigt i år berörs inte kostnaderna för VA, eftersom kostnaderna är taxefinansierade inte skattefinansierade. Men om besparingarna inte görs kommer man inte att kunna investera, säger den tekniske chefen Niclas Beermann.

  Barn- och utbildningsförvaltningen berörs bland annat av besparingar på fritidsgårdar, minskat utbud på kulturskolan och att inköp av datorer till skolbarn skjuts på framtiden.

  Fakta

  En del av besparingarna

  Minskning av renovering och underhåll av kommunhuset 3 miljoner

  Minskat underhåll och renovering inom förvaltningen mark- och exploatering 2,5 miljoner

  Underhåll av Mörbylånga fasighets AB:s fastigheter 2,5 miljoner

  Försäljning av Eriks Villa 1,7 miljoner

  Underhåll av gator och belysning 1 miljon

  Åtgärder för minskade sjukfrånvaro 200 000

  Minskning av konsulttjänster 100 000

  Minskat underhåll av grönytor 200 000

  Besparing bibliotek 150 000

  Barn och utbildning effektiviseringar 500 000

  Visa mer...