Miljoner måste sparas i kommunkassan

Mörbylånga Artikeln publicerades
Matilda Wärenfalk
Foto:Sofia Hedman
Matilda Wärenfalk

Sju till tolv miljoner kronor måste Mörbylånga kommun spara i år. Vad som får stryka på foten är inte klart, men kommunalrådet gissar att fastighetsunderhåll skjuts på framtiden.

Prognosen ser tuff ut. Om inget görs hamnar kommunbudgeten på antingen noll eller ett minusresultat när året är slut.

– Vi vill landa på cirka 7,5 miljoner plus för att vi ska klara framtida investeringar. Det innebär att vi måste spara mellan sju och tolv miljoner, säger Henrik Yngvesson (M), kommunalråd.

Alla förvaltningar har därför fått i uppgift att ta fram besparingsförslag som ska presenteras för kommunledningsutskottet den 26 april och för kommunstyrelsen den 9 maj.

Hur kommer det sig att ni måste spara?

– Vi har haft ett stort minus inom finansförvaltningen. När arbetsgivaravgifterna för ungdomar höjdes ökade kostnaderna. Vi har även haft ökade pensionskostnader när lärarlyftet infördes. Det tillsammans med andra kostnader gör att vi måste strama upp budgeten redan nu för att klara ett plusresultat, säger Henrik Yngvesson.

Varför kunde inte detta förutses eftersom det handlar om regeringsbeslut?

– Det beror troligen på den situation vi hade i höstas på ekonomiavdelningen med brister i ledning och styrning.

Några förslag från förvaltningarna har inte kommit in ännu.

– Det jag kan tänka mig är att vi måste skjuta på fastighetsunderhållet, säger han.

Förra året gjordes en del investeringar på grund av vattenbristen.

– Vi tog en tilläggsbudget på tolv miljoner förra året. Vattensituationen kommer innebära fortsatta investerings- och driftskostnader helt enligt va-planen. Att vattenfrågan löser sig är grundläggande för att vi ska kunna leva och bo i kommunen.

Matilda Wärenfalk (S), oppositionsråd, tycker att situationen är bekymmersam.

– Höjs arbetsgivaravgifterna eller lärarlönerna måste det här kunna förutses av våra tjänstemän, säger hon.

Även om de mjuka verksamheterna är personaltunga vill inte Matilda Wärenfalk att det ska sparas per automatik där.

– Det finns ingen verksamhet där man inte håller igen i dag. Alla är redan inställda på en återhållsamhet eftersom vi har stora investeringsbehov när det gäller vatten och avlopp.

Socialdemokraternas budgetförslag var att höja skatten.

– Även om vår skattehöjning gått igenom hade läget varit kärvt. Vi sitter inte inne med någon universallösning. Det är en stor utmaning vi står inför att kunna gå framåt och spara samtidigt, säger hon.