Lantbrukare får skjuta glupska gäss

DEGERHAMN Artikeln publicerades

En lantbrukare på södra Öland har fått tillstånd att skjuta 30 ­vitkindade gäss som håller till på åkrar med oskördad gröda på ­fastigheterna Gräsgård 2:1, Össby 5:5 och del av Össby 9:4.

Lantbrukaren har försökt skrämma bort gässen med gasolkanoner, fågelskrämmor samt genom att ställa ut ­fordon på åkrarna. Länsstyrelsen moti­verar sitt beslut med att stora mängder gäss kan orsaka allvarlig skada på jordbrukgrödor och att en begränsad skyddsjakt kan redu­cera skadorna.

Tillståndet gäller den 7 februari till den 20 maj 2017, samt den 16 november till den 20 maj årligen till och med 2019.