Buller stör oas

Färjestaden Artikeln publicerades

En kvinna har bett Mörbylånga kommun att göra något åt bullret vi Joels udde. Kvinnan säger att de har ett sommarboende på platsen sedan två år som har varit en oas för familjen, men att det på senaste har blivit bullrigare på platsen. Detta tror hon beror på att skogen i området har avverkats och att allt trafikbuller nu hörs mycket högre. Kvinnan skriver att hon vet att det inte är kommunens ansvar att göra något åt saken, men hon ber dem prata med Trafikverket om att bygga ett bullerplank på platsen. Detta för att ersätta de fällda träden och blockera ut ljudet från Ölandsbron, likt det plank som finns på Kalmarsidan.