Elin Boman

Familj Artikeln publicerades

I Fliseryds kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Elin Boman.

Akten inleddes med att kantor Margareta Wessel på piano spelade Jag har hört om en stad varefter hon på piano och Benny Petersson på saxofon framförde En vänlig grönskas rika dräkt. Unisont sjöng de församlade psalm 66 ur 1937 års psalmbok. Prosten Alf Johansson höll griftetal över orden i Psalt 23, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Begravningsbönen inramades av psalmerna 285 och 190 och på piano och saxofon spelades O, store Gud av C Boberg. Som avslutning på akten spelade kantorn Ave Maria no Morro av H Martins på piano. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl.

Blommor märktes från vännerna på Träffpunkten.

Gåvor var lämnade till Svenska kyrkans internationella arbete från bland andra Fliseryds PRO. Gåvor var även lämnade till Fliseryds PRO.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.