Toppolitiker kan få lönelyft trots sparkrav

Nybro Artikeln publicerades

Kommunalrådet Markus Lund (S) föreslås få en löneökning på drygt 76 000 kronor om året. Det är en anpassning till riksdagsledamöternas årsarvoden.

I början av maj kommer ett tjänstemannaförslag om höjda politikerarvoden att tas upp i kommunstyrelsen, ett förslag som, om det genomförs, innebär en total kostnadsökning på 184 422 kronor per år. Markus Lund skulle då få störst arvodeshöjning. Hans nya årsarvode skulle uppgå till 649 800 kronor, motsvarande en månadslön på 54 150 kronor.
Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Lilja (M) skulle höja sin årslön med 35 580 kronor till 552 330 kronor. I de tyngre nämnderna höjs årsarvodena för ordförandena med 22 905 kronor till 194 940 kronor. Det gäller Individ- och familjenämnden, omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

I underlaget till förslaget sägs att de nya arvodena är en anpassning till 95 procent av riksdagsledamöternas arvoden samt Kalmar kommuns politikerarvoden. Dessutom sägs att den genomgripande politiska omorganisationen i kommunen, med bland annat sammanslagningar av nämnder, gör en årsbesparing på 524 936 kronor. Med en höjning av arvodena minskas denna besparing till 340 514 kronor, men det är fortfarande en besparing.
Christina Davidson (C), ledamot i kommunstyrelsen, anser inte att en höjning av arvodena är motiverad.
– Arvodena är bra som de är. Man undrar vilka signaler det här sänder ut till alla verksamheter som kämpar och gnetar med ekonomin. Är det konstigt att det finns ett politikerförakt i samhället när det överallt annars ska kapas i kostnaderna, säger hon.

Förslaget ska beredas av kommunstyrelsen för att skickas vidare till kommunfullmäktige. Christina Davidson anser inte att förslaget bör tas upp alls.
– Det finns ingen anledning. Det känns inte etiskt och moraliskt försvarbart, för det är inga småpengar det handlar om.
Markus Lund vill inte kommentera förslaget.
– Nej, det kan jag inte, eftersom jag är jävig.
Vad sänder det här för signaler ut till de verksamheter som kämpar för att hålla kostnaderna nere?
– Jag kan inte uttala mig. Jag kan bara konstatera att det här är ett förslag som tagits fram, säger han.