Sanering sätter stopp för nya intressenter

Nybro Artikeln publicerades

”Saneringen av glasbruksmarken ligger som en våt?filt och blockerar alla framtida möjligheter. Här måste vi få till en snabb lösning.”

Regionförbundets två viceordförande, Akko Karlsson (MP) och Leif Larsson (C), är överens om att den stora och kostsamma frågan om sanering av förorenade glasbruksområden måste lösas för att nya intressenter ska våga dyka upp.
– Den måste upp i ljuset, det är akut, säger Leif Larsson.
Enligt Akko Karlsson ligger den nationella saneringsbudgeten på en halv miljard kronor, medan en sanering bara av glasbruken skulle kosta 900 miljoner.
Stora delar av riksdagens länsbänk var samlad hos regionförbundet i Kalmar på fredagen. Frågorna på bordet var naturligtvis främst den akuta krisen i Glasriket efter tisdagens tunga besked om nedläggning i Orrefors och Åfors.
Dessutom diskuterades behovet av satsningar på infrastrukturen och hur länets negativa befolkningssiffror ska vändas.
– Vi kanske inte kan göra så stora insatser just nu, men jag hoppas att vi ska få ta del av något större paket som riktas mot den här regionen, sade riksdagsman Krister Örnfjäder (S).
Han såg S-regeringens så kallade Trollhättepaket 2004/2005 som ett bra exempel.
– Då togs resurser och lades i Trollhättan. Det finns utrymme att göra något liknande om viljan finns, sade Örnfjäder.
Landstingspolitikern Ulf Nilsson (S) framhöll att Glasrikets framtid också handlar om besöksnäringen, som är väl så stor som själva bruken.
– Nu handlar det om nya förutsättningar med fler små hyttor. Där kan samhället gå in med investeringsstöd, sade han.
Flera deltagare poängterade hur viktigt det nu är med en enig länsbänk i riksdagen, men riksdagsman Lena Hallengren (S) nöp till lite:
– Vi har i vår budgetmotion ett stort fokus på utbildningsinsatser som ett sätt att möta framtiden. Det behövs en generell höjning av kompetensen, inte minst i vårt län, sade hon.
Jörgen Andersson (M) försvarade regeringens budget:
– Det är viktigt med utbildningsinsatser, men framför allt handlar det om att svenska företag kan fortsätta att vara konkurrenskraftiga.