Nybrobo vill kunna åka taxi

Nybro Artikeln publicerades

I ett medborgarförslag som inkommit till kommunen skriver en Nybrobo att det är olyckligt att det inte längre finns möjlighet att åka traditionell taxi i kommunen. Taxibolaget Glasriket Taxi som tidigare erbjöd traditionella taxiresor i kommunen slutade med det 1 maj i år och kör nu endast fasta resor så som färdtjänst till exempel. Anledningen till det är att efterfrågan på traditionella taxiresor minskat, som tidningen tidigare rapporterat.

Centerpartiet och Socialdemokraterna svarar Nybrobon att det inte är kommunens ansvar att det ska finnas tillgång till traditionella taxiresor. Socialdemokraterna skriver att det handlar om att det måste finnas företag och privatpersoner som nyttjar taxi men att de vill göra en översyn kring hur man kan ha en välfungerande och användbar kollektivtrafik på landsbygden mer behovsstyrd och med mindre fordon.