Nybro struntade medvetet i lagen

Nybro Artikeln publicerades

Nybro kommun anställde en ny måltidschef utan att MBL-förhandla. Ett medvetet val, taget av personalchefen, som nu kan resultera i ett skadestånd.

För en vecka sedan anställdes Nybro kommuns nya måltidschef. Dagen efter var facket, SKTF, kallat till MBL-förhandling. Ett helt medvetet val av Nybro kommuns personalchef, Stig-Roland Fagergård.
–?Det var bråttom, annars kanske vi inte hade fått någon rekrytering, säger han. Jag såg inga problem med rekryteringen. Både nuvarande kostchef och kostsamordnare deltog i de intervjuer vi hade inför rekryteringen. Båda sa OK till den som nu är anställd. Vi var tvungna att lämna ett anställningsbeslut, så det gjorde vi dagen innan MBL-förhandlingarna skulle vara.
På grund av det kräver SKTF nu ett skadestånd av Nybro kommun. Mats Sjöberg på SKTF i Linköping bekräftar att han har begärt förhandlingar med kommunen och att man under förhandlingarna kommer att precisera vilket belopp man vill ha i skadestånd.
Kalkylerade du med vilka konsekvenser det kunde ge?
–?Det kan bli så att Nybro kommun får betala skadestånd, men det får vi ta då. Vi kalkylerade inte med det över huvud taget, eftersom vi inte trodde att det skulle bli ett problem, säger Stig-Roland Fagergård.
Är det värt det?
–?Så här i efterhand kan man fundera. Men frågan är – om vi hade tagit den rätta vägen så hade vi kanske inte haft någon ny verksamhetschef.
Kommunens revisorer lämnade en rapport i början av december. I den slår de fast att de inte tycker att kommunen ska anställa någon ny chef på kostenheten förrän man sett över organisationen.
Den rapporten tar Stig-Roland Fagergård ingen hänsyn till.
–?Nej. Jag ser inget hinder med den rapporten. Vårt uppdrag har varit att rekrytera en verksamhetschef. Den chefen ska sedan forma organisationen. Revisorerna tycker inte heller att en kommun av Nybros storlek ska ha så många chefer på måltidssidan.
Betyder det att nuvarande chefer får sluta?
–?Det har jag inte sagt. Den nya chefen får se över organisationen.