Vattnet ska kokas i Finsjö

Finsjö Artikeln publicerades

Spår av så kallade jordbakterier eller koliforma bakterier har hittats vid en provtagning av vattennätet i Finsjö. Halterna översteg gränsen för då det är lämpligt att dricka vattnet.

Det kan finnas flera troliga felkällor till analyssvaret, men för att vara på den säkra sidan ska dricksvattnet kokas till dess att kommunen har utrett detta. Det här gäller bara kommunalt vatten i Finsjö samhälle. På kommunens hemsida uppdateras informationen till hushållen.