Ny teori om urgammal gravsten

Mönsterås Artikeln publicerades

Ett medeltida mysterium kan vara på väg mot sin lösning.

Ända sedan restaureringen efter andra världskrigets slut har en märklig gravsten vid Kronobäcks klosterruin gäckat historikerna.
– Det är ett av de största mysterierna som har förblivit olösta, säger historikern Jonny Nilsson, Mönsterås.
Den stora frågan har varit varför det rests en gravsten i Kronobäck över den inflytelserika riddaren och riksrådet Laurens Axelsson, verksam i 1400-talets Danmark och Sverige med Finland.
Den ställning han hade motsvarar vår tids regering och ministrar.
Vid sin död 1483 var han hövitsman på slottet Raseborg i södra Finland.
Eftersom det var brukligt att begravas på en plats som man hade anknytning till, har historikerna varit förbryllade då man inte tidigare har kunnat finna att Laurens Axelsson hade någon koppling till bygden.
Man har spekulerat i om han kan ha dött i Kronobäck på väg till ett möte i Kalmar för förhandlingar efter kung Kristian den förstes död, eller möjligen till kung Hans kröning i Köpenhamn.
Men nu finns det alltså en ny teori som kastar nytt ljus över mysteriet.
Från början var det medeltidshistorikern Roger Axelsson, bördig från Möckhult och numera bosatt i Stockholm, som lade fram den nya hypotesen.
Han kom över ett medeltida dokument och när han läste det upptäckte han att man tidigare feltolkat innehållet på en avgörande punkt.
Jonny Nilsson är för många känd för sitt stora intresse för den lokala historien och han har bidragit i den fortsatta forskningen kring gravstenens bakgrund.
Av det som man nu har kommit fram till har man dragit slutsatsen att Laurens Axelssons far troligen innehaft Strömsrum som pant och att Strömsrum och närbelägna Kronobäck helt enkelt var Laurens barndomsbygd.
– Jag säger inte att mysteriet är löst ännu, men genom Roger Axelssons omtolkning av en medeltida anteckning har Laurens Axelsson fått en starkare anknytning till vår bygd. Nu får vi försöka följa upp det här, säger Jonny Nilsson.