Kommunens fastighetsavdelning ska undersökas närmare

Mönsterås Artikeln publicerades

För två år sedan gjordes en grundlig genomgång av områdena renhållning och gata/park inom kommunens tekniska service. Den rapporten blev underlag för en rad förbättringsåtgärder inom verksamheterna. Nu vill tekniske chefen Thomas Nilsson gå vidare.

Nästa steg blir att man går igenom kommunens fastighetsavdelning noga och detta ska göras med hjälp av en konsult.