Tungt nej till gröna transporter

Ledare Artikeln publicerades
Ett isolerat län. Förslag för vägar för tyngre lastbilar.
Foto:Trafikverkets rapport
Ett isolerat län. Förslag för vägar för tyngre lastbilar.

Nya och tyngre lastbilar minskar miljöbelastningen och underlättar för basindustrin i ett län som Kalmar. Regeringen väljer dock att begränsa möjligheterna.

Det råder stora förväntningar på det slutbetänkande som den parlamentariska landsbygdskommittén under ledning av kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) från Kalmar ska presentera i slutet av januari. Slutsatserna har ännu inte läckt ut, men Persson själv har tydligt deklarerat att ett stort problem för Sveriges landsbygder är att statens myndigheter drar åt olika håll.

Men samtidigt som Persson ska presentera en lång rad förslag väcks andra förslag som bromsar möjligheter till tillväxt och sysselsättning i hela landet. Sveriges Radio Kalmar uppmärksammade på nyårsdagen Trafikverkets föreslagna kartor över vilka vägar som skulle kunna öppnas för tyngre lastbilar.

Myndigheten självt ser i stort sett bara fördelar med att tillåta lastbilar med en vikt på 74 ton. Antalet fordon kan därmed reduceras när varje lastbil tar tyngre last. Miljöbelastningen minskar när det gäller koldioxidutsläpp och näringslivet får en bättre konkurrenskraft. Framför allt gäller det den gröna skogsnäringen – en bransch som liksom ligger där den ligger. Det går inte att flytta på den växande skogen, sågverken eller bruken. Transporter är ett måste.

  Men regeringens uppdrag till Trafikverket var snävt. Överflyttningsrisker från järnväg till väg ska förhindras, hette det i uppdraget till myndigheten. Därför föreslås i Kalmar län att bara inomregionala transporter ska tillåtas. Lastbilarna kan inte i norr, söder eller väster närma sig det nationella vägnätet.

  Visst bör godstrafiken på järnväg underlättas. Det minskar utsläpp och frigör ytor på alltmera igenkorkade Europavägar. Men det kan inte ske genom att aktivt begränsa lastbilstransporter, det måste ske genom att järnvägsnätet fungerar och erbjuder goda möjligheter till såväl gods- som persontransporter. Istället får en teknikfientlig inställning genomslag.

  Just lastbilen håller på att bli en symbol för konflikten stad-land. Ungefär samtidigt som landsbygdskommittén ska presentera betänkandet kommer den försenade utredningen om kilometerskatt för lastbilar. Samtidigt som transporter ska beskattas ska alltså mer miljövänliga lastbilstransporter begränsas. Det går faktiskt inte riktigt ihop.

  Men lastbilsreglerna är inte enda aktuella exemplet på att det dras åt olika håll. Mikael Damberg, näringsminister (S) meddelade under mellandagarna att han ska kalla till sig bankerna för att diskutera kreditgivningen till mindre företag, som drabbats bland annat av nedlagda bankkontor i lands- och glesbygd.

  Ta gärna en diskussion med bankerna - även om det går dåligt ihop med nya bankskatter som lär minska antalet anställda både i småort och i finanscentra.

  Men glöm inte som kulturgeografen John Östh vid Uppsala universitet visat i sin forskning; att statliga jobb flyttats till storstäderna i snabbare takt än privata. Avståndet mellan stad och land kan lika väl beskrivas i termer av avstånd mellan handling och retorik.