Stabilitet framför utveckling i landstinget

Ledare Artikeln publicerades
Plötsligt ny majoritet i Kalmar läns landsting.
Foto: Mats Holmertz
Plötsligt ny majoritet i Kalmar läns landsting.

Bondeuppgörelsen i Region Kalmar län isolerar SD på verksamhetens bekostnad.

På den korta tid som har gått efter valet har Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna i Kalmar läns landsting inte bara kommit överens om att överge existerande, långvariga samarbeten med andra partier. De har också författat ett gemensamt handlingsprogram för den kommande mandatperioden. Trots många meningsskiljaktigheter i landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige under en lång rad år var skillnaderna tydligen inte större än att de gick att jämka samman på några veckor.

Men dokumentet visar att samarbetet handlar om en princip snarare än om någon politik. Principen är att utesluta Sverigedemokraterna från inflytande. Skälen för detta varierar. Vid onsdagens pressträff betonade landstingets starke man Anders Henriksson (S) att SD framför allt är ett hot mot stabiliteten, medan andra nog skulle ha beskrivit hotet i mer ideologiska termer.

Ett samarbete som grundas på en gemensam vilja att utesluta en tredje part riskerar att bli både dyrt och ineffektivt. Stabiliteten blir stillastående.

Detta är också det bestående intrycket av den gemensamma programförklaringen. Allt tyder på att sjukvården kommer att behöva förändras väldigt mycket och väldigt snabbt. Kostnadsökningen går snabbt, de medicinska möjligheterna ökar hela tiden, personalförsörjningen blir allt svårare och befolkningen åldras samtidigt som betalningsviljan är konstant.

Kalkylen går inte ihop, ens i år. ”Det är bekymmersamt och mycket oroande”, sa blivande majoritetsföreträdaren Christer Jonsson (C) om det ekonomiska läget häromveckan. Den senaste ekonomiska prognosen pekar på ett nollresultat för 2018. Budgetavvikelsen var hela 151 miljoner kronor.

Den nya socialdemokratiskt-liberala majoriteten utesluter glädjande nog skattehöjningar. Men oroväckande är att den samtidigt saknar idéer till besparingar. Avsnittet om ekonomi i det gemensamma dokumentet säger egentligen inte mer än att god ekonomisk hushållning ska iakttas. vilket hade varit en självklar utgångspunkt för vilket styre som än hade bildats. God ekonomisk hushållning är nämligen inte en politisk ambition utan ett krav som ställs av kommunallagen.

Den politiska frågan är hur det ska ske. ”Reformagendan” som presenterades under onsdagen innehåller flera kostnadsökningar, bland annat höjda ambitioner för tågtrafiken i länet och ett ”Matens hus” där lokalproducerade livsmedel ska marknadsföras.

Samtidigt kvarstår ambitionerna från den tidigare majoriteten om köfri vård och bättre arbetsmiljö. Det är inget fel på målen, men att de upprepas från år till år utan närmare besked om varför de aldrig uppnås skapar inte förtroende.

I den mån det märks en politisk tyngdpunktsförskjutning jämfört med tidigare perioders vänstermajoritet, finns den i detaljer som att flyg nu räknas som ett anständigt transportmedel och att närproducerat prioriteras högre än ekologiskt. Det största genombrottet är att Socialdemokraterna går med på att utveckla hälsovalsmodellen så att fler entreprenörsdrivna mottagningar ska komma till stånd.

Men det övergripande intrycket är att partierna har kommit överens om genom att låta alla få in sina favoritsatsningar. Då är det inte konstigt att det går enkelt. Men det är i praktiken en överenskommelse om reformstopp i sjukvården.