Rätt diet för C

Ledare Artikeln publicerades

De senaste åren har varit turbulenta för Centerpartiet.

Den opinionsmässiga kräftgången har drivit fram en rad märkliga förslag - avskaffad äktenskapsbalk, 40 miljoner invånare i Sverige för att nämna några - som i sin tur intensifierat problemen. I en sammanvägning av de stora opinionsinstitutens senaste mätningar kravlar sig Centern inte över fyraprocentspärren. Man är med andra ord i akut behov av frågor som kan ge medvind och skapa en positiv bild av partiet.
Kanske kan man återfinna en sådan i Matlandet Sverige, idén som dåvarande jordbruksministern, numera landsbygdsministern, Eskil Erlandsson lanserade för fem år sedan. Visionen var att Sverige skulle bli Europas ledande matland genom att bland annat fokusera på matturism och en bättre restaurangbransch. Sedan dess har Matlandet-projektet stilla puttrat på utan att göra särskilt mycket väsen av sig. En utredning om svenskt jordbruks konkurrenskraft tillsattes förvisso i våras, men annars händer det inte mer än att det blev en stor nyhet när föreningen Svensk Viltkött tilldelades en miljon kronor häromveckan. Det är synd. Speciellt för Centerpartiet som sitter och ruvar på en fråga med mycket god potential.
För mat berör mer än vad politiker anar. Mat är något mer än substans som fyller våra magar, mättar vår hunger och ger oss energi. Mat är livsstil och politik, uttryck för regional identitet och socialt engagemang, aspekter som bara väntar på att utnyttjas av ett politiskt parti. De flesta människor är intresserade av vad de har på tallriken, samtidigt som det är svårt att skaffa sig vetskap om matens ursprung. Informationen är för omfattande och svåråtkomlig. Ett parti som börjar diskutera och förklara mat - i vid bemärkelse - förfogar över ett ämne med enorm dynamik och en spännvid som sträcker sig från stora livsmedelsindustrier till vad som skvalpar runt i minstingens vällingflaska.
Om Centern hade haft ett matfokus hade det kunna vinna ny politisk mark utan att tumma på sina grundvärderingar. Matfrågor är kopplade till landsbygden, de symboliserar jord under naglarna och identifikation till platsen där maten produceras. Samtidigt finns det ett stor intresse för livsmedelsfrågor också på andra platser än på landet. De olika dieterna som ständigt tycks cirkulera - LCHF, GI-metod och Stenålderskost - är fenomen som går bortom viljan att banta. Det skvallrar om ett nyvunnet intresse för mat och om en medelklass med tid och pengar nog att låta livsmedelsval bli en livsstilsmarkör. Vad är Centerns budskap till dem?
Nu verkar Matlandet röra lite på sig. På DN Debatt berättade i går landsbygdsministern om fyra nya förslag rörande mat och landsbygd, symptomatiskt nog utan att nämna begreppet Matlandet. Har han redan glömt bort det? I övrigt innehöll artikeln en del klokheter, som att offentlig sektor ska ta större hänsyn till djurskydd och miljövänlighet vid upphandling av mat. Förutom det bör även lokalproducerad mat gynnas av offentliga sektorn. Ursprungsmärkning av kött är även det bra, men riskerar att bli verkningslöst när det kommer till olika färsprodukter vars innehåll kan komma från mängder av olika länder. Det bör framgå vilka dessa blandprodukter är.
Trots bristerna är Centerpartiets matförslag många gånger bättre än månggifte och skyskrapor i Stockholm som annars varit standardrepertoaren de senaste åren. De har inte tjänat Centern väl. Partiet behöver välja en mer jordnära väg. Inget är mer jordnära än mat.