Otydlig Annie Lööf i Kalmar

Ledare Artikeln publicerades

Centerledaren Annie Lööf yrde förbi Kalmar. Småföretagande låg i fokus, men hur Centerpartiets politik går ihop inom andra viktiga politikområden förblev oklart.

Valrörelsen är igång. Snön yrde åt alla håll och kylan bet när Annie Lööf kom på besök på självaste ”fössta tossdan i mass”. Efter att ha rullat kroppkakor på Arontorps kroppkakor på Öland och samtalat om jobb och företagande på Villa Solbacken i Kalmar avslutades vistelsen med glasblåsning på Målerås Glasbruk. Men hur närodlad politik går ihop med oordning i asylpolitiken berördes inte.

Annie Lööf vill både äta kroppkakan och ha den kvar.
Annie Lööf vill både äta kroppkakan och ha den kvar.

Näringspolitik och regelförenkling för småföretagare talar Lööf gärna om. RUT och ROT ska utvecklas. Fler enkla jobb och fler vägar in på arbetsmarknaden behövs. Det är viktigt att få nyanlända i arbete. Så långt allt väl.

Men när det gäller migrationspolitiken är det svårare att följa med i logiken. Lööf kritiserar gärna Migrationsverket hårt när det gäller arbetskraftsinvandringen och anklagar dem för överdriven nit, när de i själva verket följer gällande lagstiftning. Menar Lööf att regelverket ska kringgås för vissa utvalda? Eller har politikerna något ansvar för hur lagstiftningen är utformad?

Vidare ska barn som saknar uppehållsrätt i landet få full rätt till skola och sjukvård precis som alla andra barn (Ekots lördagsintervju 24/2), och ensamkommande som nu är vuxna och fått avslag på asylansökan ska ges särskilda undantag som andra grupper inte får.

För att regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd för vissa ensamkommande ska gå igenom i riksdagen krävs stöd från C, då övriga Allianspartier samt SD säger nej. Tidigare har Johanna Jönsson, Centerpartiets talesperson för migrationsfrågor, tillkännagett att partiet mycket väl kan rösta för. Trots att svaren från remissinstanserna nu har kommit och är förkrossande i sin kritik, vill Lööf inte lämna besked i frågan utan vänta tills förslaget landar i riksdagen. Varför är oklart. Hon har läst remissvaren och frågan är principiellt viktig för många väljare.

Lööf vill inte se ett flyktingtak. Men den politiken har prövats i Centerledda Hultsfred som redan år 2011 hade ett proportionellt stort mottagande och sedan tog emot ännu fler migranter. Men strax före jul 2016 tvingades de dra i nödbromsen och bryta mot lagen då mottagandet blev övermäktigt.

Tidigare har Lööf sagt att hon hellre äter upp sin högra sko än blir ett stödhjul åt S. Nu kan hon däremot tänka sig att smutsa ner fingrarna för att styra landet, genom att blicka över blockgränsen mot S och MP. I somras hade hon inget förtroende kvar för försvarsminister Peter Hultqvist (S), men när det kom till kritan bröt hon sitt löfte om att genomföra en missförtroendeförklaring.

Att vara motsägelsefull och paradoxal i politiken är något som går igen hos Centerpartiet även på kommunnivå. I Barometern-OT (1/3) undertecknade Ingemar Einarsson, C:s kommunalråd i Kalmar, en debattartikel som konstaterar att Sverige och Kalmar län behöver ett nytt, annorlunda och bättre ledarskap. Borde inte den logiken även gälla i Kalmar kommun?

Det enda som verkar säkert är att Annie Lööf både vill äta kroppkakan och ha den kvar, och att hon inte är sämre än att hon kan ändra sig. Man bör därför fråga sig vad en röst på Centerpartiet egentligen innebär.