Om Barometerns ledarsida

Ledare Artikeln publicerades

Barometerns politiska linje utformas självständigt av ledarredaktionen.

Tidningen ska enligt ägarstiftelsens ändamålsparagraf vara ett organ för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande". Tidningens politiska etikett är moderat.

Barometern är en del av koncernen Gota Media. Gota Media ägs av två stiftelser varav Stiftelsen Barometern är den ena. Tidningens opinionsbildande linje vilar således på stiftelsens ändamålsparagraf. Tidningen är helt fristående från Moderata Samlingspartiet, andra partier eller intresseorganisationer.

Ledarredaktionen består av den politiska chefredaktören Martin Tunström och ledarskribenten Daniel Braw.

    Martin Tunström, född 1974, är fil mag i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Han är uppvuxen i Arvika i Värmland där han också under studieåren sommartid vikarierade på Arvika Nyheter. Martin Tunström var politisk chefredaktör för Smålandsposten i Växjö innan han 2012 började på Barometern. Martin Tunström har varit ordförande för Svenska Högerpressens Förening och sitter i styrelserna för Svenska Nyhetsbyrån AB och Svenska Medialen AB.

    Daniel Braw, född 1981, har studerat idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och doktorerat i historia vid University College London. Innan han började som ledarskribent på Barometern 2012 arbetade han på studieförbundet Bildas studiecenter i Jerusalem. Daniel Braw har skrivit boken När vi byggde landet: KW Gullers bilder av efterkrigstidens Sverige (Gullers 2010) och är medförfattare till boken Shalom Inshallah - judar, kristna och muslimer sida vid sida (Artos 2011).